+90 539 326 16 84
Gebze Teknik Yalıtım

Ev İşyeri Teras Su İzalasyonu

Teraslar, kullanımları nedeniyle bazı binalarda canlı yük ve basınçlara maruz kalabilecek yapılarda performans ve sağlamlık açısından uygun şekilde tasarlanabilecek en önemli alanlardan biridir ve açık bırakılırsa, Kışın donma etkilerine maruz kalabilir. Bu bir. Bu nedenle teras çatı alanında uygun yalıtım ve basınç dayanımı değerleri olan teras çatı yalıtım levhaları kullanılmalıdır.

Uygulamada seçilen yalıtım, çatı tavanını ısı kayıplarından ve kazançlardan, ısıl gerilmelerden ve mekanik yükleme etkilerinden kaynaklanabilecek yapısal hasarlardan korumalı ve taşıyıcı yapının ömrünü arttırmalıdır. Teras çatılarda kullanılan en doğru yalıtım levhası ürünü, ürünün proje veya inşaat aşamasında olmasıdır. Isı iletkenlik katsayısı (λ), basınç dayanımı, yangın tepkisi, su buharı difüzyon değeri.

Çatı detaylarına izolasyon uygulanmamış binalar, ısıyı çok hızlı bir şekilde vücuda transfer ettiğini unutmamalıdır. Bu miktarlarda kışın ısı kaybına bağlı soğuk bir ortam, yazın ise sıcaklık artışına bağlı sıcak bir ortam vardır. Bu kafa karıştırıcı ve istenmeyen durumlar derhal düzeltilmeli ve uygun proje tasarımı ile rahat bir yaşam alanı yaratılmalıdır.

Geleneksel Teras Çatı Yalıtımı

Geleneksel teras çatı uygulamalarında, su geçirmez katman yalıtım levhası üzerinde kalır. Çatı yalıtım sistemleri, binanın iç kısmından zeminde duran bir buhar kesici kullanarak geçebilecek su buharlarından korunur ve yalıtım levhası üzerine uygulanan su geçirmez bir kapak suyun yapı elemanlarına ulaşmasını önler.

 

 

Geleneksel Teras Çatı Detayı

Çatı terası çatı detayları üst kattan iç yapısal betonarme olarak düzenlenmiştir.

Teras çatı kaplaması

Kaplamalı harç

Koruyucu beton

Su geçirmez tabaka

Teras çatı yalıtım levhası.

Buhar kesici tabakası (ve “gerekirse buhar dengeleyici”)

Şev betonu

Betonarme Döşeme

Çatı terası detayları

Açık teras çatı detayları, üst katmandan iç yapı betonarme- sine kadar uzanmaktadır.

Koruyucu tabaka (Çakıl taşı vb.)

Ayırıcı keçe tabakası

Su geçirmez tabaka

Teras çatı yalıtım levhası.

Buhar kesici katmanı (gerekirse Buhar Dengeleyici gereklidir)

Şev betonu

Betonarme Döşeme

Yalıtım uygulanırken dikkat edilmesi gerekenler

Geleneksel teras çatı yalıtım uygulamalarında aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:

Malzemelerin direncine ve su buharı iletimi için teras çatı detayını oluşturan malzemelerin sırasına (su buharı difüzyon direnci) bağlı olarak, su halindeki gaz halinden sıvıya, yani yoğunlaşmaya hareket etme olasılığı incelenmelidir.

Geçirimsiz ve% 100 su geçirmez tabakalar elde etmek için, su geçirmez bir membran uygulamanın en doğru ve sızdırmaz yapıştırma işlemi için üreticinin beyan ettiği uygulama detaylarını takip etmelisiniz. Sürgülü bazlı su yalıtım ürünleri kullanan uygulamalarda, yalıtım, en az iki kat (her katman için 1 mm kalınlıkta) ve katmanlar birbirine dikey olarak uygulanacak şekilde yoğun ve geçirgen olmamalıdır.

Teras tavanında taşma ve suyun birikmesi gibi istenmeyen koşullardan kaçınmak için, su geçirmez katmanın altındaki eğimli beton suya yönlendirilmeli ve suyun kolayca tahliye edilmesini sağlamak için projede yeterli su bırakılmalıdır.

Geleneksel teraslı çatı uygulamalarında, sıcak su buharları yalıtım panelinden geçer ve su geçirmez panel yüzeyinde yoğunlaşarak sistemin yalıtım performansını düşürür ve yalıtıma zarar verir. Bu gibi durumlarda, teras çatı yalıtım panelinin altına yüksek performanslı bir su buharı bariyeri veya su buharı dengeleme levhası yerleştirilmelidir.

Uygulama sırasında, buhar bariyer tabakası yalıtım levhasının her iki tarafında en az 20 cm üzerine çevrilmeli ve su geçirmez tabakaya yapıştırılmalıdır. Böylece, yalıtım katmanı alttan su buharı bariyer katmanı ve üstten su geçirmez membran ile bağlanacaktır.

Yalıtım panelinin sürekliliği geleneksel teras çatısında tutulmalıdır. Armatür, çatı duvarı birleşim yeri vb. Gibi yalıtım noktası yalıtım panelleri, yoğuşmayı önlemek için buhar geçirmez veya buhar geçirmez kapaklarla birlikte yalıtım noktalarını, yalıtımı delici noktaları ve termal yalıtımı sağlamalıdır.